Category Archives: Dự án 43 Phạm văn đồng

Tiến độ thanh toán chung chung cư 43 Phạm Văn Đồng

Tiến độ thanh toán dự án Chung cư bộ công an Phạm Văn Đồng được chia thành 6 đợt chính, bao gồm: – Đợt 1: 20% GTHĐ khi ký Hợp đồng mua bán – Đợt 2: 20% GTHĐ sau khi đỗ sàn tầng 8 ( 11/2017 ) – Đợt 3: 15% GTHĐ sau khi đỗ […]